Video

De echte waarde van Bitcoin en crypto-currency technologie

We hebben al eerder aandacht besteed aan Bitcoin, en dan met name de toepassing van de technologie die eronder ligt: de Blockchain. Samen met Rutger van Zuidam, Sebas van den Brink en Patrick Loonstra heeft Lykle een filmpje in elkaar gezet dat in ongeveer vijf minuten uit de doeken doet waarom crypto currencies zoals Bitcoin de potentie hebben om de wereld ingrijpend te veranderen.

Er is ook een Engelse versie beschikbaar en van beide versies zijn de complete teksten ook te lezen op http://bitcoinproperly.org

Waarom wij Permanent Beta in Groningen een goed idee vinden

Alles moet anders! Wie de ontwikkelingen van de afgelopen jaren volgt, komt snel tot de conclusie dat er op het gebied van economie, samenleving en arbeidsmarkt er van alles aan het vastlopen is. De systemen en organisaties die ons tot het begin van de 21e eeuw zo goed geholpen hebben om onze welvaart en ons welzijn op zo’n hoog niveau te brengen, blijken ons nu niet meer zo goed te helpen.

Mensen vinden het leuk om Albert Einstein te quoten: “We kunnen onze problemen niet oplossen met hetzelfde denken waarmee we die problemen gecreëerd hebben”. En dat betekent dat je andere dingen moet gaan proberen, dat je out-of-the-box moet gaan werken, en dat je moet innoveren.

Maar nog belangrijker is dat deze tijd gekenmerkt wordt door onzekerheid: we weten (nog) niet wat de goede nieuwe oplossingen zullen zijn voor al die nieuwe problemen. En daarom moeten we meer doen dan out of the box denken: we moeten onszelf zo ver als we durven open zetten voor nieuwe ideeën en mogelijkheden. We moeten dingen durven onderzoeken, ideeën durven uitproberen, en durven mislukken. Of zoals Martijn Aslander het noemt: “Een beetje geeken, een beetje nerden, een beetje kutten en klooien en uitproberen en dat weer filmen en weer delen op het web”

Dat mogelijk maken, dat is de missie van Permanent Beta. Permanent Beta brengt mensen samen om kennis te delen over technologie, wetenschap en kunst. In Amersfoort, in Amsterdam en vanaf nu dus ook in Groningen. Samen met Jarno Duursma (Social Media Club 050) en Tjerk van Dijk (Seats2Meat 050) gaan wij onze schouders eronder zetten. Waarom? Omdat we het leuk en belangrijk vinden om enthousiasme en creativiteit te bundelen, nieuwe dingen uit te proberen en te leren.

Permanent Beta is dus op zoek naar meer

Wij zien onze taak vooral als het aan elkaar knopen van wat er allemaal nodig is om een leuke event tot stand te brengen: initiatiefnemers, organisatiekracht, locaties, publiek, publiciteit, moderatoren. Denk je dat je op een van die gebieden een bijdrage kunt leveren? Zin om mee te doen? Vul dan dit online formulier in.

What the graphic probably visualizes is the competitiveness and professionalization of the industry.

De Centrale autoriteit voor Bitcoin is de Blockchain

Wie het afgelopen jaar een beetje meegekeken heeft met de avonturen van Bitcoin, zal het zijn opgevallen dat er met enige regelmaat gemopperd werd op het decentrale karakter van Bitcoin. Er was, en is, geen centrale autoriteit die Bitcoins uitgeeft. Er is geen centrale partij die toeziet op correct handelen van Bitcoin-gebruikers, etcetera. Dat dat tot gemopper leidt is logisch, want we zijn gewend aan een wereld waarin juist dergelijke partijen ervoor zorgen dat we zonder al teveel risico gebruik kunnen maken van geld en geldsystemen.

Het punt is: het is juist de bedoeling van Bitcoin dat je die derde partij niet nodig hebt. In zijn oorspronkelijke Whitepaper over Bitcoin schreef Satoshi Nakamoto namelijk:
“A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution.”

De software maakt dat de transacties betrouwbaar zijn, en alle transacties worden onderdeel van het Bitcoin-grootboek, de Blockchain.

Tegelijkertijd willen we als gebruikers natuurlijk toch graag weten of het goed gaat, of ons vertrouwen niet beschaamd wordt. Dat vertrouwen werd vroeger ondersteund door centrale banken en overheden, in Bitcoin zit het ingebakken. En dat is een beetje wennen.

Vorige week verscheen er een lange blogpost van een handelaar die actief was op de nu failliete Mt. Gox met als titel The Willy Report. Aan de hand van gelekte log-files en andere data concludeerde hij dat er reden was om aan te nemen dat er op Mt. Gox door ‘bots’ illegaal gehandeld was in Bitcoin, met prijsopdrijving en diefstal als resultaat. Het originele artikel is offline, maar de Google Cache vergeet niet zoveel.

Of de analyse klopt, kan ik zelf niet beoordelen. De tijd zal het hopelijk leren. Maar zijn manier van analyseren biedt een goed aanknopingspunt voor het opbouwen van vertrouwen. Als de data toegankelijk is, kunnen wij zelf in de gaten houden welke activiteiten er allemaal plaats vinden, en de rode vlag hijsen wanneer we iets tegenkomen dat we niet vertrouwen.

Bitcoin zelf is enorm open: alle transacties worden vastgelegd in de BlockChain, en zijn op ieder moment te bekijken. Dat wordt ook regelmatig gedaan, kijk maar eens in de rapporten van CoinDesk. Maar wat er op de servers van een exchange zoals Mt. Gox gebeurt, is niet volledig in de Blockchain terug te vinden.

Daarom zou een tweede stap kunnen zijn dat Bitcoin Exchanges niet alleen hun best zouden moeten doen om te weten wie hun klanten zijn (Know Your Customers), maar ook hun logboeken zouden moeten ontsluiten, zodat er op ieder moment inzage is in de activiteiten op/van de exchange. Dat zou kunnen met behulp van een API, en er zouden vrij snel tooltjes ontwikkeld kunnen worden waarmee eenieder die dat wil net zulke analyses kan maken als de schrijver van het Willy Report.

Zeker wanneer een financiële autoriteit, zoals De Nederlands Bank, toeziet op het aanwezig zijn van een dergelijke API zouden gebruikers dan vanzelf voorkeur ontwikkelen voor exchanges die zichzelf durven te laten controleren.

De Hype Cycle zoals ontwikkeld door Gartner

Hoe snel gaan die veranderingen eigenlijk?

Deze week begon met een avond over de ontwikkelingen in de wereld van de televisie en de journalistiek (SMC050) en eindigde met een Bitcoin Congres. Twee momenten waarop vanuit verschillende perspectieven werd gekeken naar de veranderingen in het speelveld van nieuws, entertainment en geld. Op beide event was heel veel te leren, werd heel veel kennis gedeeld, werden vaak ook voorbeelden gegeven van de adoptie van veranderingen door bedrijven en/of consumenten. En op beide evenementen hing ook een beetje een licht teleurgesteld gevoel in de lucht: zijn we nog maar daar? Waarom gaat het niet sneller? Dat kan toch makkelijk? De verklaring is dat onze geest is geneigd om snel te extrapoleren en te denken dat na het vierde positieve bericht er vast ook nog een vijfde, zesde en tiende komt. Evenzo met negatieve berichtgeving. Hoe meer aandacht er dus voor opkomende technologieën als Streaming en Bitcoin komt, hoe meer jouw gevoel denkt dat ‘het er al wel zal zijn’. Niet dus. Gelukkig is er een manier om die rare paradox te leren hanteren: de Hype Cycle.

De Hype Cycle van Gartner – waarom het niet zo snel gaat als je denkt of zou willen

De Hype Cycle is een uitvinding van adviesbureau Gartner. Met de grafiek brengen ze in beeld hoe de zichtbaarheid van nieuwe technologie door de tijd heen verloopt.

Het model van de Hype Cycle, zoals ontwikkeld door Gartner

Het model van de Hype Cycle, zoals ontwikkeld door Gartner

  1. In het begin is er alleen maar het ontstaan van de technologische mogelijkheid. Voor Bitcoin was dit het moment dat de eerste code geschreven werd om de ideeën uit de  White Paper van Satoshi Nakamoto om te zetten in werkelijkheid.
  2. In tweede instantie ontstaat er dan (media-)aandacht voor de uitvinding. De bedenker doet zijn best om het onder de aandacht te krijgen, anderen worden enthousiast en delen het met hun netwerken, en nog weer later komen er nieuwsberichten in kanalen die het grote publiek bereiken. Zonder uitzondering bereikt al die aandacht op een gegeven moment een piek, waarop de verwachtingen ten aanzien van wat de uitvinding allemaal mogelijk maakt tot het maximale zijn opgeblazen.
  3. En dan komt de periode waarin je steeds minder over de uitvinding en de toepassingen ervan leest. Soms is er ook specifiek negatief nieuws: dingen die mis gaan. Verwachtingen die niet waargemaakt worden. En ongeacht hoe hard er nog gewerkt wordt aan de uitvinding, ander nieuws krijgt de overhand en de wereld hoort er steeds minder over. Sommige technologieën sterven hier. Anderen blijven zich, buiten het zicht van de massa, verder ontwikkelen.
  4. Die technologieën die niet dood zijn gegaan in de vorige stap, zijn ondertussen ver doorontwikkeld. Ze zijn gepokt en gemazeld geraakt, de kinderziektes zijn eruit en zij die erin blijven geloven worden steeds handiger in het realiseren van het potentieel. In deze fase wordt de meest waardevolle toepassing eindelijk zichtbaar.
  5. De laatste fase is die waarin het grotere publiek de technologie (alsnog) op pakt, de technologie wordt een normaal iets om te gebruiken, het wordt een vanzelfsprekendheid.

(Formeel zal er nog een échte laatste fase achteraan komen, die waarin de technologie zijn tijd gehad heeft, en steeds minder gebruikt zal gaan worden, maar dat is natuurlijk niet leuk om in de grafiek te laten zien). Meer details over de Gartner Hype Cycle vind je hier. In detail ziet het er dan zo uit, begin je het al te herkennen?

De Hype Cycle, ingevuld met alle typische gebeurtenissen die er bij de opkomst van een nieuwe technologie voorkomen

De Hype Cycle, ingevuld met alle typische gebeurtenissen die er bij de opkomst van een nieuwe technologie voorkomen

Ont-hype jezelf met behulp van de Hype Cycle

Het mag dan zo zijn dat nieuwe technologie tegenwoordig steeds sneller geaccepteerd wordt dan vroeger het geval was, maar deze Hype Cycle is nog steeds een wet van Meden en Perzen. Steeds weer extrapoleert onze geest de verwachtingen rondom nieuwe technologie te ver door, alsof het lineair is. Zo. Gaat. Het. Elke. Keer. Dus doe jezelf en jouw klanten een plezier, probeer al die fantastische nieuwe technologieën eens op de Hype Cycle in te tekenen, en kijk eens welke weg ze nog te gaan hebben. En luister naar wat Jim Stolze er over te zeggen heeft:

bitcoins

Drie soorten crypto-geld die we binnenkort gaan zien

Aan de manier waarop bitcoin nu wordt gebruikt in het betalingsverkeer kun je goed zien dat het eigenlijk geen geld is. Verkopers die bitcoin accepteren werken vrijwel allemaal met een payment services provider (psp) als Bitonic, Coinbase of Bitpay. De verkopers stellen een prijs vast in dollars of euro’s en de psp zorgt ervoor dat op het betaalmoment het juiste equivalent in bitcoins getoond wordt. De bitcoins van de klant gaan bij de betaling naar de psp en deze crediteert de rekening van de verkoper in dollars of euro’s. De verkoper loopt op deze manier geen koersrisico op de bitcoins. Hij krijgt ze nooit ‘in handen’. Ziet ze niet, ruikt ze niet, hoeft er verder niets mee. Voor hem is het niet meer dan een betaalmechanisme, net zoals PayPal of Visa.

(Merk op dat de koper nog wel bitcoins moet aanhouden en dus koersrisico loopt en een moeilijke ‘wallet’ moet hebben. Het wachten is op een psp die ook deze kant goed invult. Dat is een beetje een gedoe, omdat je technisch en qua regelgeving moet integreren met allerlei nationale systemen, maar het kan natuurlijk wel. Voor de Nederlandse consument zou dat dan bijvoorbeeld betekenen dat hij wereldwijd met iDEAL kan betalen. De tussenstap via bitcoin krijgt hij idealiter niet eens te zien.)

Bitcoin is dus geen geld, het is een betaalsysteem. Het vervult de functie van medium of exchange, één van de drie klassieke functies van geld. Het is slechts in zeer specifieke omstandigheden een unit of account en al helemaal geen store of value, daar is het veel te volatiel voor.

Wat bitcoin mist is een garantie van de een of de ander dat je de cryptomunt altijd kunt omruilen voor iets anders. Zoals er heel vroeger op de guldenbiljetten stond “De Nederlandsche Bank betaalt aan toonder”. Met bitcoin gaat dat ook nooit gebeuren, maar je kunt je makkelijk cryptocurrencies voorstellen die die eigenschap wél hebben. Als je een gecontroleerde uitgifte en een gegaranderde acceptatie hebt, dan ben je een heel eind op weg naar geld. Drie gedachtenexperimenten:

  1. Lokaal geld. Er bestaan al sinds mensenheugenis lokale geldsystemen naast het officiële geld. Het bekendste voorbeeld op dit moment is waarschijnlijk de Bristol Pound. Een van de redenen van het succes van de Bristol Pound is dat middenstanders er hun lokale belastingen mee mogen betalen – gegarandeerde acceptatie aan het eind van de keten. Als je de Bristol Pound zou uitvoeren in de vorm van een cryptocurrency heb je naast die gegarandeerde acceptatie ook een gecontroleerde uitgifte, een transparante boekhouding, zeer lage uitvoeringskosten, een hele infrastructuur voor online en mobiel betalen en katapulteer je dat hippie-gedoe rechtsreeks de 21ste eeuw in.
  2. Cryptozegeltjes. Als grote winkelketen kun je de cryptocurrency-technologie ook gebruiken om je customer loyalty programma op een efficiënte en eigentijdse manier vorm te geven. Je bent dan zelf zowel het punt van uitgifte (bij elke honderd euro krijg je een cryptozegel) als het punt van acceptatie (je kunt er gewoon mee betalen, in een koers van 1 op 1 met de euro, voor het gemak). Zeker als je een (flink) deel van je omzet online doet, kan dit erg interessant zijn. Merk op: als je dit als lokale middenstanders samen doet, kom je in variant 1 terecht zonder dat je daar een ruimdenkend gemeentebestuur zoals dat van Bristol voor nodig hebt.
  3. Maar waarom zouden we het creëren en in circulatie brengen van (crypto)geld niet kunnen overlaten aan de specialisten? De banken? Het druist nogal in tegen de anarchistische herkomst van cryptocurrencies, maar er is geen enkele reden waarom de Nederlandse banken geen eigen crypto-euro zouden kunnen maken. Met een gegarandeerde waarde van een euro. Grotendeels “ge-pre-mined”, en zo ingeregeld dat het minen aanvankelijk ongeveer een euro per euro kost. Een enorm efficiënte en transparante vorm van e-cash die zowel online als offline te gebruiken is en gewoon binnen alle regels en toezicht valt. Met de eigenlijke boekhouding, de blockchain, uitbesteed aan miners die alleen beloond worden als ze productie leveren – en niet eens door de bank, maar rechtstreeks door de gebruikers. Ik zou het wel weten, als ik bankier was.

Ik ben benieuwd welke van de drie toepassingen we als eerste gaan zien. Technologisch is het allemaal geen probleem. Het is vooral een kwestie van ondernemerschap en durf om te experimenteren en te innoveren.

Video

Veranderende grenzen: de binnengrenzen van de organisatie

Ook binnen de organisatie kun je in de netwerkeconomie geen grenzen meer gebruiken. We zeggen natuurlijk niets nieuws als we zeggen dat ‘kokers’ of ‘silo’s’ uit den boze zijn, en dat minder managementlagen bijna altijd beter is. De laatste tijd zien we wat interessante experimenten die nog een stapje verder gaan.

Video

Veranderende grenzen: de buitengrens van de organisatie

Veel organisaties kennen een scherpe scheidslijn tussen binnen en buiten. Als je vertrekt bij zo’n organisatie lever je je sleutels in, wordt je toegang tot de bedrijfsnetwerken afgesloten en ben je gebonden aan een dikke stapel non disclosure agreements en een concurrentiebeding. Dat is in een netwerkeconomie geen handige opstelling.